Viacvrstvový drôtený rúrkový kondenzátor s oxidom uhličitým: Popis procesu produktu

A viacvrstvový drôtený rúrkový kondenzátor „oxid uhličitý“.je forma výmenníka tepla, ktorá využíva oxid uhličitý ako chladivo na prenos tepla z horúcej tekutiny do studenej tekutiny, čím sa chladí.Tento produkt má výhody v tom, že je ekologický, bezpečný, efektívny a má dlhú životnosť.V tomto príspevku predstavíme popis procesu produktu kondenzátora s viacvrstvovou drôtenou trubicou „oxid uhličitý“, vrátane jeho štruktúry, materiálu, povlaku a výkonu.

ŠtruktúraViacvrstvový drôtený rúrkový kondenzátor s oxidom uhličitým

Drôtené rúrky, zberače a plášť sú tri základné komponenty viacvrstvového kondenzátora s drôtenou rúrkou na báze oxidu uhličitého.Drôtené rúrky sú primárnymi komponentmi kondenzátora, ktoré sú zodpovedné za prenos tepla medzi chladivom a chladiacim médiom.Medené alebo hliníkové drôtené rúrky majú špirálovú konfiguráciu s malým priemerom a veľkým povrchom.Drôtené rúrky sú umiestnené vo vrstvách a spájkované alebo zvarené dohromady, aby sa vytvoril zväzok rúrok.Zbery sú prívod a výstup chladiva, ktoré sú spájkované alebo privarené k drôtenej hadici.Pre jednoduchú inštaláciu sú hlavice vyrobené z ocele alebo medi a majú prírubu alebo závit.Plášť je vonkajší plášť kondenzátora, ktorý obklopuje zväzok rúrok a zberače a poskytuje podporu a ochranu.Plášť má valcový alebo obdĺžnikový tvar a je vyrobený z ocele alebo hliníka.

Materiál zViacvrstvový drôtený rúrkový kondenzátor s oxidom uhličitým

Materiál viacvrstvového drôteného rúrkového kondenzátora s oxidom uhličitým je vybraný na základe vlastností chladiva a chladiaceho média, ako aj pracovných podmienok a požiadaviek kondenzátora.Materiál by mal byť tepelne vodivý, odolný voči korózii, mechanicky pevný a trvácny.Najpoužívanejšími materiálmi sú meď, hliník a oceľ.Meď má najväčšiu tepelnú vodivosť, ale je aj najdrahšia a korozívna.Hliník má horšiu tepelnú vodivosť ako meď, ale je lacnejší, ľahší a odolnejší voči korózii.Oceľ má najnižšiu tepelnú vodivosť, ale je to najdostupnejší a najpevnejší materiál a dokáže udržať vysoký tlak a teplotu.

Povlak zViacvrstvový drôtený rúrkový kondenzátor s oxidom uhličitým

Povlak viacvrstvového drôteného rúrkového kondenzátora s oxidom uhličitým sa používa na zvýšenie antikoróznej a oxidačnej odolnosti kondenzátora, ako aj na zlepšenie prenosu tepla a vzhľadu.Použilo sa katódové elektroforetické nanášanie, čo je postup, ktorý zahŕňa aplikáciu elektrického poľa na vodný roztok farby a nanášanie častíc farby na povrch kondenzátora elektrostatickou príťažlivosťou.Odmasťovanie, oplachovanie, fosfátovanie, oplachovanie, elektroforetické nanášanie, oplachovanie, vytvrdzovanie a kontrola sú všetky procesy v procese náteru.Hrúbka povlaku je približne 20 mikrónov a farba povlaku je čierna alebo sivá.

VýkonnosťViacvrstvový drôtený rúrkový kondenzátor s oxidom uhličitým

Nasledujúce charakteristiky sa používajú na vyhodnotenie výkonu viacvrstvového drôteného rúrkového kondenzátora s oxidom uhličitým: chladiaca kapacita, koeficient prestupu tepla, pokles tlaku a účinnosť.Množstvo tepla, ktoré dokáže kondenzátor odobrať z chladiva za jednotku času, je určené prietokom chladiva, prietokom chladiaceho média, vstupnou a výstupnou teplotou a plochou prenosu tepla.Koeficient prenosu tepla, ktorý je ovplyvnený materiálom, tvarom, stavom povrchu a vzorom prúdenia drôtených rúrok, je pomer rýchlosti prenosu tepla k teplotnému rozdielu medzi chladivom a chladiacim médiom.Pokles tlaku je rozdiel tlaku medzi vstupom a výstupom chladiva alebo chladiaceho média a je ovplyvnený trením, turbulenciou, ohybmi a tvarovkami drôtených rúrok.Účinnosť je pomer chladiacej kapacity k spotrebe energie kondenzátora a je ovplyvnená chladiacou kapacitou, poklesom tlaku a výkonom ventilátora.

Viacvrstvový drôtený rúrkový kondenzátor s oxidom uhličitým funguje dobre, pretože má veľkú chladiacu kapacitu na malom priestore, vysoký koeficient prestupu tepla s nízkym poklesom tlaku a vysokú účinnosť s nízkou spotrebou energie.Počet, priemer, rozstup a usporiadanie drôtených rúrok, ako aj prietok chladiva, prietok chladiaceho média a rýchlosť ventilátora, to všetko je možné zmeniť, aby sa zlepšil výkon kondenzátora.

Viacvrstvový drôtený rúrkový kondenzátor „oxid uhličitý“ kombinuje výhody použitia oxidu uhličitého ako chladiva a drôtených rúrok ako výmenníka tepla.Viacvrstvový drôtený rúrkový kondenzátor s oxidom uhličitým je ekologický, bezpečný, efektívny a dlhotrvajúci produkt.Viacvrstvový drôtený rúrkový kondenzátor s oxidom uhličitým je vhodný pre rôzne aplikácie, vrátane chladenia, klimatizácie, tepelných čerpadiel a priemyselného chladenia.Pre viac informácií a podrobností o viacvrstvovom drôtenom trubkovom kondenzátore s oxidom uhličitým, prosímkontaktuj nás.

Popis1


Čas odoslania: 27. novembra 2023